W ramach modernizacji infrastruktury sportowej, dla zapewnienia ochrony przed opadami korzystającym z trybuny mieszkańcom podjęta została decyzja o budowie zadaszenia trybuny sportowej przy boisku sportowym w Zembrzycach. Roboty budowlane obejmowały wykonanie 5-ciu fundamentów wraz z montażem stalowej konstrukcji wspornikowej zadaszenia trybuny oraz pokrycia dachowego z blachy trapezowej o powierzchni 84,93 m2 (14,90 x 5,7 m). Inwestycja została dofinansowana z dwóch zewnętrznych źródeł. Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadaszenie trybuny z jednej strony poprawia komfort korzystającym z obiektu osobom, a z drugiej strony stanowi także ochronę dla samej trybuny, która dzięki temu dłużej będzie mogła być użytkowana.

Nowe zadaszenie trybuny.

Logo Unii Europejskiej, logo Leader, Logo Lokalnej Grupy Działania Podbabiogórze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Modernizacja i zakup infrastruktury związanej z kultywowaniem tradycji, rekreacją i sportem na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach” mająca na celu udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury związanej z kultywowaniem tradycji, rekreacji i sportu poprzez budowę zadaszenia nad trybuną sportową w miejscowości Zembrzyce współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
„Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020”.

"Budowa zadaszenia trybuny sportowej w Zembrzycach". Inwestycja zrealizowana w 2023 roku przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Dotacja w wysokości 67290,00zł. Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS