Drukuj

Ochrona powietrza

Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza nabór wniosków na udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia 10.05.2021 r. do dnia 20.10.2021 r. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym do 20...

Czyste powietrze to dobro wspólne, o które każdy z nas powinien dbać. Warto wiedzieć, że szkodliwy wpływ na zdrowie mają  zanieczyszczenia gazowe, takie jak tlenek węgla (CO) dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), a także pył zawieszony PM10, PM2,5, zawierający substancje toksyczne...

Informujemy, że od 25 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Zembrzycach został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika Referatu Inwestycji i Rozwoju - (parter – sala narad). Punkt czynny jest w  środę w godzinach...