Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działka o numerze ewidencyjnym 4250/3, obręb Zembrzyce, będąca we władaniu Gminy Zembrzyce
 2. Powierzchnia nieruchomości:
  powierzchnia działki – 234  m2, tj. 0,0234 ha.
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę o kształcie prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej. Działka zlokalizowana jest na obrzeżach miejscowości Zembrzyce, w pobliżu potoku Paleczka, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i przemysłowych.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  ZE24 – teren zieleni nieurządzonej.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 miesiące.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – czynsz dzierżawny
  w kwocie 300,00 zł brutto/ na rok.
 9. Terminy wnoszenia opłat:
  14 dni od dnia wystawienia faktury przez wydzierżawiającego.
 10. Zasady aktualizacji opłat – 2 miesięczny okres wypowiedzenia.
 11. Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:
  umowa dzierżawy na okres do 3 lat.
 12. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.

Wykaz nieruchomościprzeznaczonych do oddania w użyczenie

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Lokal użytkowy w budynku nr 511 w Zembrzycach, zlokalizowanym na działkach nr: 4683, 4682, 456/7 i 4886, nr księgi wieczystej KR1B/00028311/6.
 2. Powierzchnia nieruchomości:
  powierzchnia lokalu – 169,40 m2.
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowi lokal użytkowy (Remiza OSP) w budynku nr 511 w Zembrzycach. W skład lokalu wchodzi 5 pomieszczeń, w tym: garaż, biuro, WC, magazyn i korytarz.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  UP2 – teren usług publicznych.
  Lokal zagospodarowany jest na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: lokal jest już zagospodarowany.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy
 10. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 11. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:
  Umowa użyczenia na okres do 3 lat na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej.
 12. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Lokal użytkowy w budynku nr 511 w Zembrzycach, zlokalizowanym na działkach nr: 4683, 4682, 456/7 i 4886, nr księgi wieczystej KR1B/00028311/6.
 2. Powierzchnia nieruchomości:
  powierzchnia lokalu – 24,80 m2.
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowi lokal użytkowy w budynku nr 511 w Zembrzycach (Remiza OSP). W skład lokalu wchodzą 2 pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku.
  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  UP2 – teren usług publicznych.
  Lokal zagospodarowany jest na działalność centrali telefonicznej.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości: lokal jest już zagospodarowany.
 5. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – czynsz w kwocie 1014,75 zł brutto/ miesięcznie.
 8. Terminy wnoszenia opłat:
  21 dni od dnia wystawienia faktury przez wynajmującego.
 9. Zasady aktualizacji opłat – 2 miesięczny okres wypowiedzenia.
 10. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:
  Umowa najmu na okres do 3 lat na działalność centrali telefonicznej.
 11. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Boisko sportowe w Tarnawie Dolnej wraz z budynkiem gospodarczym, zlokalizowane na działce nr ewid. 5687, nr księgi wieczystej KR1B/00053347/1.
 2. Powierzchnia nieruchomości:
  powierzchnia budynku – 64 m2
  powierzchnia działki – 1,0335 ha.
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowi działkę nr ewid. 5687 w Tarnawie Dolnej, zabudowaną boiskiem sportowym oraz budynkiem gospodarczym bez numeru porządkowego, stanowiącym zaplecze dla klubu sportowego.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  US1 – teren usług sportu i rekreacji.
  Nieruchomość jest zagospodarowana na działalność sportową.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość jest już zagospodarowana.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy
 10. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 11. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:
  Umowa użyczenia na okres do 3 lat na działalność statutową klubu sportowego.
 12. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Lokal w budynku nr 45 w Śleszowicach, zlokalizowanym na działkach nr ewid. 1987/1, 1987/2 i 1987/3, nr księgi wieczystej KR1B/00057326/6.
 2. Powierzchnia nieruchomości:
  powierzchnia lokalu – 71,58 m2
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowi lokal użytkowy w budynku nr 45 w Śleszowicach, w skład którego wchodzi 8 pomieszczeń, w tym: sala prób orkiestry, łazienka, WC, 2 pomieszczenia gospodarcze, biuro i 2 korytarze.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  U1 – tereny zabudowy usługowej.
  Nieruchomość jest zagospodarowana na działalność orkiestry.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość jest już zagospodarowana.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy
 10. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 11. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:
  Umowa użyczenia na okres do 3 lat na działalność statutową orkiestry.
 12. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Nieruchomość stanowiąca pomieszczenia w budynku  nr 120 w Marcówce, położonym na działce o nr ewid. 1118, obręb Marcówka, gmina Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie, nr księgi wieczystej KR1B/00034149/4.
 2. Powierzchnia nieruchomości:
  Łączna powierzchnia pomieszczeń – 72,26 m2
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowi pomieszczenia w budynku nr 120 w Marcówce.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności edukacyjnej, działalność statutowa szkoły.
  Nieruchomość jest już odpowiednio zagospodarowana i wyposażona, celem prowadzenia takiej działalności.
  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: Up – tereny usług publicznych.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
  Z uwagi na fakt, że nieruchomość jest już zagospodarowana – nie wyznacza się terminu jej zagospodarowania.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 9. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 10. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 11. Informacje o przeznaczeniu do użyczenia:
  umowa bezpłatnego użyczenia na okres do 3 lat na działalność edukacyjną.
 12. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.