Wójt Gminy Zembrzyce  ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pod pracowników Gmin. Osoby te informują, że działają za porozumieniem z Urzędem Gminy bądź że z nim współpracują.  Wspomniane osoby nie są uprawnione do dokonywania rzekomych kontroli m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”. Równocześnie przedstawiają oferty inwestycji oparte o instrumenty finansowe Funduszu. Ostatnio kilka takich przypadków odnotowano na terenie Gminy Zembrzyce. Pracownicy Funduszu czy pracownicy Urzędu Gminy w Zembrzycach  nie oferują żadnych odpłatnych usług, ani nie sprzedają urządzeń dla domów jednorodzinnych.

Wszystkie działania Funduszu wspierające mieszkańców województwa czynione są nieodpłatnie. W budynku Urzędu Gminy Zembrzyce w pokoju nr 15 funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, gdzie przy pomocy pracownika Urzędu mogą Państwo skorzystać z przygotowanego stanowiska komputerowego oraz wypełnić wniosek o dofinansowanie oraz wniosek o rozliczenie.

Pracownicy pracujący w terenie zawsze posiadają oryginał upoważnienia do reprezentowania Wójta Gminy Zembrzyce. W razie pytań i wątpliwości służymy Państwu pod poniższym numerem telefonu:  tel: 33-874-61-69.