logotyp

Informujemy, że w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby ” został uruchomiony portal e-Urząd, służący do kontaktu mieszkańców oraz przedsiębiorców z Urzędem Gminy Zembrzyce.

Dostęp do e-Urzędu odbywa się ze strony internetowej  https://eurzad.zembrzyce.pl/  Informacje publiczne – ogólnodostępne, są dostępne dla wszystkich bez konieczności logowania. Informacje indywidualne są z kolei dostępne tylko po zalogowaniu.

 Grafika przedstawia widok strony www us lug elektronicznych Gminy Zembrzyce

Posiadając konto na portalu e-Urząd masz możliwość:

  1. dostępu do  wykazu swoich płatności na rzecz Gminy Zembrzyce
    (wpłaty, należności dotyczące  podatków i opłat lokalnych)
  2. regulowania płatności drogą internetową. Płatność dokonywana jest bez dodatkowych opłat ( pokrywane są przez  gminę)
  3. śledzenia stanu  swoich spraw  załatwianych w Urzędzie Gminy. 

Jak uzyskać dostęp do swoich danych ?

W celu uzyskania dostępu  do swoich indywidualnych danych w e-Urzędzie należy dokonać stosownej rejestracji, aby tego dokonać  należy posiadać konto na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP oraz profil zaufany lub podpis kwalifikowalny.

   Grafika przedstawia logo portalu ePUAPGarfika przedstawia logo profilu zaufanego

Jeżeli nie posiadasz skrzynki ePUAP możesz ja założyć pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego możesz go uzyskać pod adresem: https://pz.gov.pl/

 (Czytaj: Punkt Potwierdzający Profil Zaufany w Urządzie Gminy Zembrzyce)

Jeżeli posiadasz skrzynkę ePUAP i profil zaufany należy dokonać stosownej rejestracji, aby tego dokonać należy złożyć „Wniosek o konto na platformie eUrząd”. Można tego dokonać klikając w odpowiedni link na stronie  https://eurzad.zembrzyce.pl/  

Grafika przedstawia widok strony www usług elektronicznych Gminy Zembrzyce 

lub też wchodząc bezpośrednio na stronę:

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/dostep-do-systemu-teleinformatycznego/99er7k2jgv

 

Następnie po kliknięciu „załatw sprawę”  wybieramy rodzaj formularza tj.” Wniosek o rejestrację konta na platformie eUrząd (osoby fizyczne)”

 Grafika przedstawia widok strony www usług elektronicznych Gminy Zembrzyce

Wypełniamy wniosek, podpisujemy go profilem zaufania, a następnie wysyłamy. Tak otrzymany wniosek  podlega weryfikacji przez Urząd Gminy, który to poinformuje Państwa o zakończonej procedurze rejestracji stosowną informacją zwrotną.

Po jej otrzymaniu można korzystać z platformy e-Urzędu. W tym celu wchodzimy na stronę https://eurzad.zembrzyce.pl/   dalej na zakładkę „Twoje dane” oraz logujemy się poprzez kliknięcie przycisku: „Zaloguj się przez login.gov.pl”

zrzut4     zrzut5

Integralną częścią wdrożonych systemów jest również aplikacja mobilna, dzięki której mamy pod ręką dostęp do podstawowych informacji, powiadomień i ostrzeżeń.  Odnajdziemy tutaj nasze zobowiązania z tytułu podatków i opłat względem urzędu a co ważne z tego miejsca również można dokonać stosownych płatności. Aplikacja będzie rozwijana również pod kątem rozbudowy systemu powiadomień związanych z funkcjonowaniem Gminy Zembrzyce. Aplikacja mobilna jest bezpłatna i dostępna do pobrania w serwisie Google Play pod nazwą „eUrząd Zembrzyce”   (Deweloper Rekord SI).

aplikacja1   aplikacja2

Dostęp do danych indywidualnych wymaga wcześniejszego ustawienia kodu PIN w portalu e-Urząd Gminy Zembrzyce. W tym celu  wchodzimy na adres https://eurzad.zembrzyce.pl/ logujemy się do wcześniej utworzonego konta   a następnie w zakładce „Twoje dane” ustawiamy stosowny PIN pod pozycją „Aplikacja mobilna”

aplikacja3