PILNE- Uchwała w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rada Gminy Zembrzyce Uchwałą Nr XIV/131/20 z dnia 6 maja 2020 roku podjęła decyzję o zwolnieniu z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców działających na terenie Gminy Zembrzyce, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 .

Przedsiębiorcy, podmioty, które mogą skorzystać ze zwolnienia za maj, czerwiec, lipiec 2020 r, zgodnie z warunkami określonymi w/w uchwale powinny złożyć zgłoszenie zamiaru skorzystania ze zwolenia do Urzędu Gminy Zembrzyce w terminie do 15 maja 2020r.


Do pobrania:

Zapisy Uchwały Rady Gminy Zembrzyce uchwała

Zgłoszenie zamiaru skorzystania ze zwolnienia - Zgloszenie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19-Formularz

Dodano w dziale Aktualności 139 dni temu