Spotkanie dla mieszkańców gminy Zembrzyce

W dniu 10 października 2017r. godz. 1500

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Zembrzycach

          w  ramach realizacji projektu „Pro life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego”

nr RPMP: 08.06.02-12-0-0243/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6

Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne – dofinansowane  z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodano w dziale Aktualności 287 dni temu