NIE WYPALAJMY TRAW!

Urząd Gminy Zembrzyce  zwraca się z apelem do  mieszkańców Gminy Zembrzyce o nie wypalanie traw.

Pożary traw są bardzo niebezpieczne, niszczą wszelkie organizmy żywe,  środowisko i stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej podaje, że w 2010 r. na terenie powiatu suskiego strażacy wyjeżdżali do gaszenia 111 pożarów traw.
Należy mieć świadomość, że nawet mały pożar trawy w chwili nieuwagi bądź silnego wiatru, może wymknąć się spod kontroli i szybko zagrozić sąsiednim zabudowaniom, czy obszarom leśnym.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody:

„Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki (…) – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Również w przepisach dotyczących dopłat rolniczych uznaje się, że wypalanie traw jest działaniem wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej, a rolnicy dopuszczający się takich praktyk mogą zostać pozbawieni dopłat bezpośrednich.

Dodano w dziale Aktualności , Ostrzeżenia i komunikaty 2681 dni temu