WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2020 ROKU

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje tj.:
1)      LKS „GARBARZ” Zembrzyce,
2)      LKS „TARNAWIANKA” Tarnawa Dolna,
3)      LKS „BŁYSKAWICA” Marcówka.

Ad. 1)
Oferta złożona przez LKS „GARBARZ” Zembrzyce została odrzucona z powodu braków formalnych.

Ad. 2)
Oferta złożona przez LKS „TARNAWIANKA” Tarnawa Dolna została odrzucona z powodu błędów merytorycznych.

Ad. 3)
Oferta złożona przez LKS „BŁYSKAWICA” Marcówka została odrzucona z powodu błędów merytorycznych.

Dodano w dziale Aktualności 89 dni temu