Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Producenci rolni ubiegający się o zwrot akcyzy, składają wraz z wnioskiem faktury datowane między 1 lutego do 31 lipca 2017 r.

Stawka zwrotu do 1 litra zakupionego paliwa wynosi tak jak w ubiegłym roku – 1 zł, a limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie 86,00 zł x liczba ha użytków rolnych.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie: 2 – 31 października 2017 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 346 dni temu