Oferta realizacji zadania publicznego.

Wójt Gminy Zembrzyce informuje, że w dniu 24 listopada 2016 roku Stowarzyszenie Bractwo Zbójników spod Babiej Góry, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kanada….  czyli zembrzycka lekcja historii”.Złożona oferta udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zembrzyce, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można złożyć  na adres Urzędu Gminy: 34-210 Zembrzyce 540.

 

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności , Ogólne 1220 dni temu