OGŁOSZENIE O BEZPŁATNYM UŻYCZENIU ZESTAWÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

OGŁOSZENIE

Gmina Zembrzyce informuje, że wniosek  o przyznanie pomocy złożony w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  objętego PROW  na lata 2007 – 2012 r. tytuł operacji „Zakup zestawów do selektywnej zbiórki odpadów gminy Zembrzyce” został rozparzony pozytywnie.

W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość całkowicie bezpłatnie  użyczenia gospodarstwom domowym zlokalizowanym na terenie Gminy Zembrzyce, zestawów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Zestaw  składa się z 1 pojemnika 120 l i 1 stojaka do segregacji odpadów. Warunkiem uczestnictwa w projekcie  jest złożenie do 10 sierpnia 2012 r. deklaracji chęci przystąpienia do programu.  Do prawidłowego wypełnienia deklaracji będzie potrzebny nr działki, na której zostaną usytuowane pojemniki. Wzory deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy w pok. nr 14 u Pani Barbary Kowalczyk oraz na stronie internetowej www.zembrzyce.pl. Złożenie deklaracji będzie skutkować późniejszym podpisaniem umowy użyczenia z Gminą Zembrzyce.

 

Deklaracja do pobrania :

DEKLARACJA » (88.7 KiB)