Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2018/2019

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2018/2019

Część 1 – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej i Szkoły Podstawowej w Śleszowicach,

Część 2 – Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zembrzycach.

Numer referencyjny postępowania: COS.271.I.2018

Zamawiający: Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu: usługi

 

Więcej informacji w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

COS.271 I.2018 » (11.6 MiB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.07.2018r.:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

zawiadomienie COS.271.I.2018

 

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 390 dni temu