Prezentacja produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych na stoisku Województwa Małopolskiego podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu

 Szanowni Państwo!

 

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” uprzejmie informuje o możliwości zaprezentowania Państwa produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych na stoisku Województwa Małopolskiego podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu, w dniach 6 – 9 października 2012 r. Jeżeli Państwo chcielibyście się znaleźć w gronie wystawców  podczas w/w  targach prosimy o kontakt z Biurem Zarządu LGD „Podbabiogórze” tel/fax. 33 874-41-72 lub Sekretariatem Regionalnym KSOW Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego tel. 12 63 03 395, fax 12 299 07 41 . Dla chętnych udziałem w targach organizowane jest spotkanie, które odbędzie się 19 lipca 2012 r. o godz. 10 00 w sali 106 przy ul. Wielickiej 72 B w Krakowie, na którym zostaną omówione szczegóły możliwości włączenia się w promocję na stoisku Województwa.Zwracamy się z prośbą do członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” o rozpropagowanie tej informacji w swoim środowisku.

Poniżej załączamy oryginalną wiadomość z KSOW.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego organizuje stoisko wojewódzkie podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu, w dniach 6 – 9 października 2012 r.

Targi Smaki Regionów od kilku lat, wspierają rozwój produkcji tradycyjnych polskich produktów, promują rodzimą żywność, a także stwarzają warunki do nawiązywania kontaktów handlowych z dużymi odbiorcami, takimi jak sieci delikatesów, czy restauracji. Taką możliwość daje niewątpliwie towarzystwo targów Polagra, które w 2011 roku zwiedziło kilkadziesiąt tysięcy profesjonalnych zwiedzających (w tym 6.950 kupców z Polski i zagranicy).

Poza Urzędami Marszałkowskimi w gronie wystawców będzie można znaleźć firmy zgłoszone przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, producentów mających w swojej ofercie żywność ekologiczną certyfikowaną, a także współpracujące z Urzędami Marszałkowskimi firmy, które wytwarzają żywność naturalną z oznaczeniem krajowego Systemu – Jakość Tradycja oraz żywność wpisaną na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z oznaczeniem unijnym.

Jeżeli na terenie działania Państwa LGD funkcjonują producenci produktów regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych, bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie, któreodbędzie się 19 lipca 2012 r.o godz. 10 00 w sali 106 przy ul. Wielickiej 72 B w Krakowie, na którym przedstawimy możliwość włączenia się w promocję Naszego Województwa poprzez zaprezentowanie wytwarzanych produktów oraz wizualizację stoiska.

Gabriela Kapusta

Sekretariat Regionalny KSOW Departament Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków tel. 12 63 03 395fax 12 299 07 41 gabriela.kapusta@umwm.pl

Dodano w dziale Ogólne 2912 dni temu