„Wyższe kwalifikacje – pewniejsza przyszłość na rynku pracy”

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu przystąpił do realizacji projektu pn. „Wyższe kwalifikacje – pewniejsza przyszłość na rynku pracy”, mający na celu uzyskanie wyższych kwalifikacji zawodowych.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających lub pracujących na terenie m.in. powiatu suskiego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia aktualizujące kwalifikacje zawodowe kierowców.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://wyzszekwalifikacje.mord.pl/

Dodano w dziale Ogólne 2912 dni temu