Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Lokal użytkowy w budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach, Zembrzyce 541, składający się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni 74,14 m2,

  położony na działce o numerze ewidencyjnym 461/10 (KR1B/00038863/3) w Zembrzycach.
 1. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia lokalu – 74,14 m2
 1. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowi lokal użytkowy, mieszczący się na parterze budynku nr 541

  w Zembrzycach.
  Lokal składa się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni 74,14 m2.
  Budynek położony jest w centralnej części miejscowości Zembrzyce, gmina
  Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Lokal przeznaczony jest na działalność gospodarczą (apteka).

  Nieruchomość jest już odpowiednio zagospodarowana i wyposażona, celem prowadzenia planowanej działalności.
  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
  UP – teren usług o charakterze publicznym.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:
  Z uwagi na fakt, że nieruchomość jest już zagospodarowana – nie wyznacza się terminu jej zagospodarowania.
 1. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – 740,00 zł brutto czynsz miesięczny + koszty ogrzewania (stałe zgodnie z zajmowaną powierzchnią
  i zmienne zgodnie ze zużyciem).
 1. Terminy wnoszenia opłat – do 10-tego każdego miesiąca.
 1. Zasady aktualizacji opłat – z 2 – miesięcznym wypowiedzeniem.
 1. Informacje o przeznaczeniu do użyczenia:
  umowa najmu na okres 3 lat, działalność gospodarcza – apteka

  12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 18.07.2019 r.

 

 

Dodano w dziale Aktualności 104 dni temu