Zajęcia dla uczniów i doposażenie szkół w Gminie Zembrzyce

Projekt unijny ”Na piątkę z plusem wzmacnianie kluczowych kompetencji w gminie Zembrzyce” na realizację którego Gmina Zembrzyce pozyskała  środki z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany. 34  nauczycieli z 3 szkół tj. z ZS w Zembrzyce, z SP w Tarnawie Dolnej i z SP. w Śleszowice ) ukończyło szkolenia i warsztaty przygotowujące do prowadzenia   zajęć z  uczniami metodą projektu i eksperymentu z zakresu  programowania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii  informatycznych. Odbyły się również szkolenia z metody eksperymentu w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Warsztaty te miały na celu pokazać w jaki sposób  można zwiększyć  zainteresowania uczniów nauką oraz praktycznie zastosować współczesną technologię w edukacji.

Od września 2017 roku po zakończeniu szkoleń dla nauczycieli  rozpoczęły się pierwsze zajęcia dodatkowe dla 314 uczniów ze szkół  z Gminy Zembrzyce uczestniczących w projekcie. Poprowadzą je wcześniej przeszkoleni nauczyciele. Uczniowie uczęszczają na zajęcia  matematyczno-przyrodnicze i zajęcia z programowania. We wszystkich szkołach prowadzone są  również zajęcia wyrównawcze z przedmiotów  matematyczno- przyrodniczych i programowania. Celem zajęć jest zminimalizowanie trudności w przyswajaniu wiedzy, umiejętności i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez łączenie różnych styli uczenia się i wykorzystywania technik informacyjnych pozwalających uatrakcyjnić zajęcia, zainteresować nimi uczniów, a tym samym uzyskać większą efektywność uczenia i umiejętnego zdobywania informacji i posługiwania się nimi w przyszłości.
Aby umożliwić nauczycielom prowadzenie zajęć dodatkowych, jak i samych lekcji, Gmina dzięki pozyskanym środkom zakupiła oprogramowanie i  sprzęt komputerowy najnowszej generacji.

Nowoczesne urządzenia trafiły już do szkół.

Każda ze szkół biorących udział programie otrzymała: projektor z tablicą multimedialną, 12 sztuk laptopów, magiczny dywan, wizualizer z przystawką do mikroskopu  w sumie zakupiono: 4 projektory, 48 laptopów, 4 magiczne dywany, 4 wizualizery. Na samo wyposażenie w sprzęt multimedialny  Gmina Zembrzyce przeznaczyła 164 726,38. zł.

Zakupiono również różnego rodzaju oprogramowania dla uczniów za kwotę 59 100 zł, które pozwolą na pracę metodą projektu z wykorzystaniem kompetencji cyfrowych. Oprogramowanie, które dzieci wykorzystują na zajęciach to : oprogramowanie do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, do tworzenia stron internetowych, oprogramowanie do nauki programowania i sterometrii.

Wyposażenie to jak i inne  pomoce dydaktyczne będą dużym wsparciem dla prowadzących zajęcia nauczycieli.