Dofinasowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt.

Informujemy, iż od 14 lipca br. roku  można złożyć wniosek o dofinasowanie zabiegu  sterylizacji/kastracji psów i kotów należących do mieszkańców gminy Zembrzyce.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Gminy Zembrzyce  do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu Gminy Zembrzyce na rok 2020.

Gmina dofinansowuje koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt w wysokości

- 80 zł brutto w przypadku sterylizacji lub kastracji kotów,

- 100 zł brutto w przypadku sterylizacji lub kastracji psów.

Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii pozostałą kwotę kosztów zabiegu.

Koszty leczenia pooperacyjnego, jeżeli takie wystąpią, pokrywa właściciel zwierzęcia.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z dofinansowania do zabiegu sterylizacji lub kastracji?

  1. Wypełnić wniosek pn. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZABIEGU WETERYNARYJNEGO W RAMACH „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZEMBRZYCE”
  2. Dostarczyć ww. wniosek do Urzędu Gminy w Zembrzycach.
  3. Po zweryfikowaniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu właściciel zwierzęcia otrzyma skierowanie na wykonanie zabiegu weterynaryjnego, które przedstawia w Gabinecie Weterynaryjnym „Podaj Łapę”, 34 – 146  Stryszów 553 z którym Gmina ma podpisaną umowę.
  4. Właściciel zwierzęcia indywidualnie umawia wizytę z weterynarzem.

 

Dodano w dziale Aktualności 97 dni temu