Oświetlenie boisk sportowych w Gminie Zembrzyce

 

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 zrealizowano projekty na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji w miejscowości Marcówka, Tarnawa Dolna i Zembrzyce.”  W 2013 roku boiska sportowe Gminy Zembrzyce wzbogacone zostały o oświetlenie.

Projekt realizowany w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 – 2013 dot. operacji pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu  i rekreacji w miejscowości Marcówka”.

Całkowity koszt operacji: 42 979,41 zł

Kwota dofinansowania: 24 950,00 zł

Projekt realizowany w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 – 2013 dot. operacji pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji w miejscowości Tarnawa Dolna”

Całkowity koszt operacji: 40 713,79

Kwota dofinansowania: 24 950,00 zł

Projekt realizowany w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 – 2013 dot. operacji pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu  i rekreacji w miejscowości Zembrzyce”.

Całkowity koszt operacji: 40 460,21

Kwota dofinansowania: 24 950,00 zł

 

 

Dodano w dziale Zrealizowane 2028 dni temu