Ostrzeżenie pogodowe o roztopach

WOJEWÓDZKIE CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

 

Kraków, dnia 28 lutego 2012 r.

 

WB-I.6331,1.41.2012

 

POWIATOWE – MIEJSKIE

CENTRA  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

 

OSTRZEŻENIE  O  ROZTOPACH

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37

Nazwa biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Roztopy/2
Obszar Podhale i Beskid Sądecki
Ważność (cz. urz.) od godz. 22:30 dnia 28.02.2012 do godz. 15:00 dnia 02.03.2012
Przebieg Przewiduje się stopniowy wzrost temperatury powietrza do około 6C powodujący topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Prognozowana średnia prędkość wiatru około 25 km/h z północnego zachodu. Równocześnie w ciągu najbliższej doby 28/29.02.2012 występować będą opady deszczu do 10 mm, w kolejnych dniach do 5 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 95%
Uwagi W przypadku rozwoju sytuacji ostrzeżenie będzie aktualizowane.
Dyżurny synoptyk Szymon Pysz
Godzina i data wydania godz. 22:13 dnia 28.02.2012
SMS IMGW PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/2 Podhale i Beskid Sadecki od 22:30/28.02 do 15:00/02.03.2012 wzrost temp. do 6 st, opady: od 5 do 15 mm, wiatr 25 km/h

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych oraz powiadomienie gmin, służb, straży i instytucji na  podległym  terenie.

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.   12:   392-11-15,  421-16-44.

Fax.  12:   422-72-08,  392-19-98.

E-mail: czk@malopolska.uw.gov.pl

 

WOJEWÓDZKIE  CENTRUM ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

Jerzy Nowicki

 

 

 

Dodano w dziale Aktualności , Ogólne , Ostrzeżenia i komunikaty 2700 dni temu