INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W ZEMBRZYCACH

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Fortuna-Wojtuń zamieszkała w Zembrzycach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W toku postępowania rekrutacyjnego stwierdzono, że w/w kandydatka zdobyła najwyższą punktację z przeprowadzonego testu.  Z rozmowy kwalifikacyjnej i załączonych dokumentów wynika, że kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną wymaganą na przedmiotowym stanowisku.

 

 

 

 

 

Dodano w dziale Aktualności , Kultura 3409 dni temu