Projekt unijny – „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przypomina o realizowanym obecnie projekcie  pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”,  współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do pracodawców zatrudniających więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) z terenu województwa małopolskiego.   Rzeczywistość, w której na co dzień funkcjonują przedsiębiorstwa – nie tylko w dobie epidemii koronawirusa – stawia przed pracodawcami szereg wyzwań polegających na utrzymaniu płynności finansowej firmy, zatrzymaniu stałych klientów i próbie pozyskania nowych. Planowanie ciągłości biznesu oraz zarządzanie kryzysowe jest koniecznością dla większości branż. Aktualnie, wraz ze zmianą rzeczywistości gospodarczej, zmianie uległy również możliwości pracodawców i oczekiwania pracowników.

W odpowiedzi na te i inne potrzeby przygotowano projekt wspierający obszar HR firm, oferując:  

Bezpłatne doradztwo w zakresie:

- rekrutacji i wprowadzania pracowników do pracy,

- budowania systemu szkoleń pracowników oraz ścieżki podnoszenia kwalifikacji,

- budowania systemu motywacyjnego dostosowanego do możliwości każdej firmy,

- planowania wspólnie z pracownikiem ścieżki rozwoju i kariery zawodowej,

- dostosowywania stanowisk pracy do zmian, jakie zachodzą w firmie oraz przekwalifikowania pracowników w celu dostosowania do potrzeb bieżących firmy,

- kształtowania komunikacji wewnątrz firmy, tak aby podnieść efektywność współpracy,

- zarządzania wiekiem w firmie – jak zarządzać pracownikami w różnym wieku,

- jak ergonomicznie rozplanować przestrzeń w pracy, aby łatwiej się pracowało.  

Przygotowanie Strategii Zarządzania Wiekiem – dokonamy analizy profilu zatrudnienia i sporządzimy dla każdej firmy rekomendacje dotyczące sposobu zarządzania oraz zagrożeń związanych z profilem zatrudnionych pracowników.  

Coaching dla kadry zarządzającej lub pracowników –według indywidualnych potrzeb, zgodnie z ustaleniami z osobą zarządzającą firmą. 

Projekt dostosowany jest do możliwości czasowych pracodawców i aktualnej sytuacji. Spotkania mogą odbywać się w dogodnej lokalizacji dla Uczestnika Projektu lub w formie wideokonferencji. Wszystkie spotkania prowadzone są z zachowaniem przepisów sanitarnych w trosce o bezpieczeństwo  wszystkich Uczestników spotkań.

Zespół HR Biznes Partnerów, Trenerów i Coachów pomoże w niecodziennej dla pracodawcy sytuacji. Zakres doradztwa poprzedzony jest szczegółową diagnozą sytuacji i dostosowany jest do indywidulanych potrzeb pracodawcy.

Szczegóły założeń projektu, w tym dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie www.marr.pl .

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 40 dni temu