Spotkanie Samorządowców z Wiceministrem Środowiska i Parlamentarzystami w sprawie realizacji inwestycji „Budowa zbiornika Świnna Poręba”

W dniu 13.11.2012 r. Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył w wizycie Ministerstwa Środowiska oraz Parlamentarzystów na koronie zapory w Świnnej Porębie.
W spotkaniu uczestniczyli wiceminister Stanisław Gawłowski, Posłowie na Sejm RP – Joanna Bobowska, Dorota Niedziela, Tadeusz Arkit, Ireneusz Raś, kierownictwo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Starosta Wadowicki oraz wójtowie gmin: Mucharz, Zembrzyce, Stryszów, Brzeźnica, Spytkowice, Tomice, Wadowice i Wieprz.
Spotkanie dotyczyło budowy zbiornika Świnna Poręba.
Wójt Gminy Zembrzyce wskazał, że w związku z realizowaną inwestycją Gmina Zembrzyce stała się wielkim placem budowy, co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców.  Zwrócił się do RZGW jako Inwestora z prośbą o maksymalne ograniczenie przejazdów  transportu ciężkiego po drogach gminnych i zorganizowanie objazdów pozwalających na omijanie naszych dróg.  Ponadto poruszył problem związany z planami dotyczącymi dojazdu do Amalu i posesji sąsiadujących, gdzie Wójt wskazał na konieczność przebudowy starego mostu w ramach realizowanej inwestycji na koszt RZGW.
  Zwracając się do Ministra Stanisława Gawłowskiego i kierownictwa RZGW wskazał na potrzebę przyspieszenia prac związanych z realizacją drogi Starczały II, drogi Bogacze i innych koniecznych inwestycji na terenie Gminy Zembrzyce związanych ze Zbiornikiem Świnna Poręba.
Podziękował za szybkie podjęcie działań związanych z opracowaniem dokumentacji drogi łączącej Stryszów z drogą wojewódzką 956.
Również skierował słowa podziękowania do Pana Tadeusza Arkita Posła RP, za zorganizowanie spotkania i dbanie o inwestycje w naszych gminach.
Pan Minister Środowiska Stanisław Gawłowski w rozmowie z samorządowcami wskazał, że zgodnie z ustawą o wieloletnim finansowaniu budowy zapory, rząd zaplanował na ten cel  331 mln zł, z czego ponad 100 mln zostało już wydane. Zadeklarował, że 2014 r. jest ostatecznym terminem zakończenia wszelkich prac budowlanych.
Dodano w dziale Ogólne 2614 dni temu