Ostrzeżenie meteorologiczne – UPAŁY

Wojewódzkie

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

Kraków, dnia 16 czerwca 2012 r.

WB-I.6331.1.75.2012

 

wg rozdzielnika

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 63

Nazwa biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał / 2
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 17.06.2012 do godz. 18:00 dnia 20.06.2012
Przebieg Przewiduje się temperaturę maksymalną od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna od 17°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Michał Solarz
Godzina i data wydania godz. 15:29 dnia 16.06.2012
SMS IMGW PIB OSTRZEGA: UPAL/2 woj. malopolskie od 13:00/17.06 do 18:00/20.06.2012 temp. maks 30-32 st, temp min 17-20 st
   Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl

Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

insp. Roman Czapkowski