Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Informujemy, że na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Zembrzyce Nr 130/2019 z dnia 23.10.2019 r. w dniach 24.10.2019 r. – 08.11.2019 r. odbywać się będą konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce na 2020 rok.

Równocześnie informujemy, że w ramach przeprowadzanych konsultacji w dniu 06.11.2019 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Zembrzyce organizowane jest spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Treść projektu programu, jak również wzór formularza konsultacji zamieszczone są w załączniku poniżej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zembrzyce oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zembrzyce.

Do pobrania

  • Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. - - Pobierz »
    Rozmiar: 1.41 MB
  • Formularz konsultacji - - Pobierz »
    Rozmiar: 31.00 KB
Dodano w dziale Aktualności 89 dni temu