Oferta realizacji zadania publicznego

UZNANIE CELOWOŚCI
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 

W oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz w związku ze złożoną przez Stowarzyszenie Mocni Pomocni ofertą realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „V Bieg Niepodległości”, Wójt Gminy Zembrzyce uznaje celowość realizacji w/w zdania.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie do dnia 04.11.2019 r. może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta Stowarzyszenia Mocni Pomocni.

Do pobrania

  • Oferta relizacji zadania publicznego - - Pobierz »
    Rozmiar: 920.79 KB
Dodano w dziale Aktualności 84 dni temu