Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce od 29 października do 27 listopada 2020r.

Zembrzyce, dnia 27 listopada 2020 roku

 

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 30 października 2020 roku do 27 listopada 2020 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

  1. Wybudowano ogrodzenie oraz zniwelowano teren działki nr 732 w Tarnawie Górnej.
  2. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na zakup energii elektrycznej.
  3. Przeprowadzono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zembrzyce.
  4. Podpisano umowy na zimowe utrzymanie dróg sezon 2020/2021.
  5. Gmina po złożeniu wniosku o grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny” Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego  dla szkół w wysokości 74 999,99 zł. Podpisanie umowy planowane jest na grudzień 2020r., natomiast realizacja zadania w I kwartale 2021 r.
  6. Została podpisana umowa na zakup infrastruktury informatycznej w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”.
  7. Przygotowany został projekt Budżetu Gminy Zembrzyce na 2021 rok.
  8. Uzyskano decyzję zatwierdzającą Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewidencyjnym 1753 położonej w miejscowości Tarnawa Górna.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Zembrzyce

                                                                                                  Łukasz Palarski

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 147 dni temu