INFORMACJA o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Zembrzyce

INFORMACJA

Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Zembrzyce przeprowadzono w dniach od 15.06.2018 r. do dnia 22.06.2018r.

Informacja o konsultacjach, jak również przedmiotowy projekt uchwały zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zembrzyce.

Ponadto na Zebraniach Sołeckich, które odbywały się w dniach 16, 17 czerwca 2018 r. we wszystkich sołectwach Gminy Zembrzyce, mieszkańcy zostali poinformowani o trwających konsultacjach i przygotowanym projekcie Uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Zembrzyce.

W wyznaczonym terminie tj. od dnia 15 do 22 czerwca 2018 r, do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne uwagi i opinie co do treści przedłożonego do konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Zembrzyce.

 

 

 

 

Zembrzyce, dnia 25.06.2018 r.

 

Dodano w dziale Aktualności 237 dni temu