OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zembrzyce

W związku z trwającym sezonem zimowym 2020/2021 Wójt Gminy Zembrzyce, przypomina mieszkańcom o regularnym usuwaniu śniegu z chodnika przy posesjach, usuwaniu sopli przy rynnach oraz śniegu z dachów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W celu zlikwidowania śliskości chodnika należy posypać go piaskiem lub innym stosownym środkiem.

Z uwagi na komfort poruszania się po chodnikach i poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, apelujemy o zastosowanie się do obowiązujących przepisów prawa i wypełnianie swego obowiązku.

                                                                                                                                                                              WÓJT GMINY ZEMBRZYCE
                                                                                                                                                                                         Łukasz Palarski
Dodano w dziale Aktualności 43 dni temu