Informacja w sprawie wydłużenia terminów składania wniosków oraz zmian do wniosków o przyznanie płatności na rok 2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suchej Beskidzkiej informuje, że z uwagi na występujące nadal ograniczenia i  trudności administracyjne spowodowane pandemią SARS-CoV-2 oraz z uwagi na niektóre zmiany wprowadzone w 2021 r. w odniesieniu do zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podjął decyzję o wydłużeniu terminów składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych  płatności w ramach PROW: płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności dobrostanowej, płatności ONW oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

W związku z powyższym wniosek o przyznanie płatności na rok 2021 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 17 czerwca 2021 r. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 12 lipca 2021 r., ale wówczas za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Zmiany do wniosku o przyznanie płatności na rok 2021 (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt) można składać do dnia 17 czerwca 2021 r. Zmiany do wniosku można złożyć także po terminie składania zmian do wniosku do dnia 12 lipca 2021 r., ale wówczas każdy dzień roboczy opóźnienia skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1%.


Dodano w dziale Aktualności 19 dni temu