Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 26 czerwca 2014 r. do 14 sierpnia 2014 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Ogłoszono przetarg na rozbudowę, przebudowę i remont budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach – stan surowy otwarty, działka nr 461/12.

2. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na renowację boiska do piłki nożnej w Tarnawie Dolnej.

3. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na:

-  utworzenie placu szachowego w miejscowości Śleszowice wraz z budową chodnika,

-   remont dróg na terenie Gminy Zembrzyce w 2014 r. – etap II ,

a) droga rolnicza „Na Zarębek” w Marcówce,

b) droga „Pindele-Janikówka” w Marcówce,

c) droga „Do Pajora” w Zembrzycach

d) przebudowa odcinka drogi gminnej „Słowackiego” w Zembrzycach, polegająca na zarurowaniu istniejącego rowu odwadniającego,

e) przebudowa odcinka drogi gminnej „Dąbrowy” w Marcówce, polegająca na zarurowaniu istniejącego rowu odwadniającego.

4. Podpisano umowy na:

- budowę ogrodzenia wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Śleszowice,

- remont budynku byłej szkoły w Tarnawie Górnej, przeznaczonego na utworzenie filii Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Juszczynie,

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w rejonie przychodni zdrowia w Śleszowicach.

5. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa

i remont Gminnego Centrum Rekreacyjno-Kulturalno-Sportowego w Zembrzycach”.

6. Odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- Powitanie lata w Tarnawie Górnej

- Rombanica w Marcówce

- Kubajka w Marcówce

7. W dniu 06.07.2014 roku odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze, uczestniczyli w nich strażacy OSP z gminy Budzów i gminy Zembrzyce.

8. W dniu 23.07.2014 r. odbyło się spotkanie z właścicielami działek położonych przy Cmentarzu w Zembrzycach, na których to działkach Gmina planuje wybudować parking. Na spotkaniu podjęte zostały wstępne ustalenia dotyczące zgody na odpłatne przekazanie gruntów Gminie.

9. Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach, na którym m.in. omawiane były sprawy planu finansowego zakładu oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego.

10. Przeprowadzono oszacowanie szkód powstałych w na terenie Gminy Zembrzyce w wyniku ulewnych deszczy w nocy 31 lipca 2014 r.

 

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 2064 dni temu