ZAPRASZAMY DO STREF REKREACYJNYCH

 

W dniu 12 października 2018 roku dokonano oficjalnego otwarcia stref rekreacyjnych w Tarawie Dolnej,  Śleszowicach i Marcówce.

Jesteśmy jedyną gminą, której udało się pozyskać środki unijne i zrealizować projekty w ramach środków dedykowanych na zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego Świnna Poręba. Gmina nie posiadała terenów przy samym zbiorniku wodnym, dlatego też w 2015 roku Wójt Gminy podjął decyzję o realizacji projektu na gminnych terenach, w centrach wsi. Dzięki temu stworzone zostały 3 kompleksy rekreacyjno –sportowe, z których mogą korzystać dzieci i dorośli, mieszkańcy jak również turyści.

Każda ze stref posiada siłownię zewnętrzną, wielofunkcyjne boiska wykonane z nawierzchni poliuretanowej, na których można grać w tenisa ziemnego, siatkówkę oraz koszykówkę. Dla najmłodszych dzieci przygotowane są urządzenia rekreacyjne do zabawy, a dla nieco starszych gry podwórkowe.

Wszystkie obiekty posiadają ławki i altanki, całość jest ogrodzona i oświetlona.  W Śleszowicach wybudowane zostało nowe boisko do piłki nożnej, zaś w Tarnawie Dolnej w ramach budowy strefy,  renowacji poddano istniejące boisko trawiaste.

Obiekty powstały przy szkołach, ale są obiektami ogólnodostępnymi, z których wszyscy mogą korzystać. Przy każdej strefie rekreacyjnej wywieszony został regulamin korzystania z tego obiektu. Wprowadzone zakazy ( np. zakaz chodzenia w butach na szpilkach, butach z kolcami po powierzchni poliuretanowej) mają na celu zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem, po to by można było z niego jak najdłużej korzystać. Strefy rekreacyjne są otwarte dla mieszkańców codziennie, także w soboty i niedziele.

Projekt „Budowa stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce” został zrealizowany w ramach  w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Wartość projektu to 1 822 043,71 zł, w tym wysokość środków pozyskanych na ten cel z Unii Europejskiej i z Województwa Małopolskiego to  1 300 166,76 zł. W efekcie gmina zobowiązana jest tylko do pokrycia kwoty 521 876,95 zł.

Dodano w dziale Aktualności 8 dni temu