Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 27 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r.  wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

  1. Przygotowany został projekt budżetu Gminy Zembrzyce na 2017 r.

2. Podpisane zostały następujące umowy:

- Umowa dotycząca przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Tarnawie Górnej,

- Umowa dotycząca remontu budynku OSP w Śleszowicach,

- Umowa na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce,

- Umowa dotycząca opracowania kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie chodnika jednostronnego w miejscowości Śleszowice przy drodze powiatowej Nr K1702 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr K1704 do granicy z miejscowością Tarnawa Górna.

3. Złożono rozliczenie dotacji, dotyczące remontu dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym:

  1. Remont drogi gminnej „Kapłony” nr 441214K w miejscowości Tarnawa Dolna w km 0+141 – 0+405 i w km 0+000 – 0+141
  2. Remont drogi gminnej „Koźle Tarnawskie” nr 441218K w miejscowości Tarnawa Dolna w km 0+000 – 0+102, 0+130 – 0+250, 0+250 – 0+269, 0+276 – 0+320 i w km 0+102 – 0+130, 0+269 – 0+276
  3. Remont drogi gminnej „Żmije” nr 441214K w miejscowości Tarnawa Dolna w km 0+000 – 0+171.

4. Wykonano remont drogi „Do Paluszka” na dł. 110m w miejscowości Tarnawa Górna.

5. Złożono wnioski o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla następujących zadań :

a)    przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej;

b)    termomodernizacja budynku użyteczności publicznej;

c)     likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Zembrzyce.

6. Wykonano pogłębienie kanalizacji na odcinku 200m w Śleszowicach przy skrzyżowaniu Na Wierchy.

7. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in. w :

1. Obchodach Święta Niepodległości.

2. Biegu Niepodległości zorganizowanym w Zembrzycach.

3. Obchodach odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 650- lecia Śleszowic.

4. Posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

5. Forum Wójtów.

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 1218 dni temu