Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 30 maja 2018 r do 26 czerwca 2018 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1. Podpisano umowę na budowę placu zabaw w miejscowości Zembrzyce.
 2. Ogłoszono przetarg na „Rozbudowę drogi: budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową, budową korytka ściekowego za chodnikiem, przebudową przepustów, projektem oświetlenia przy drodze powiatowej nr K1702 w miejscowości Śleszowice o długości 670,5m (od km 7,716 do km 8+367).”
 3. Podpisano umowę na :
 4. Wykonano remont drogi gminnej „Zarębki Skawieckie” w miejscowości  Zembrzyce.
 5. Wykonano remont drogi gminnej „Do Wróbla” w miejscowości Zembrzyce.
 6. Złożono wniosek o dofinansowanie remontu drogi transportu rolniczego „Franiki” w Tarnawie Dolnej, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego.
 7. Wykonano montaż oznakowania przy drodze relacji Stryszów- Zembrzyce
 8. Trwają prace na drogach gminnych m.in.: wymieniono przepust w drodze gminnej „Koźle Tarnawskie”, przeprowadzono remont odwodnienia i poboczy przy drodze gminnej „Rówieniec” w m. Śleszowice. Przeprowadzono oczyszczenie filarów mostu na rzece Skawa.
 9. Gmina przygotowała się do realizacji zadania wynikającego z ustawy  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, dzięki któremu uczniowie rozpoczynający rok szkolny otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Zadanie to będzie realizował od 1 lipca 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
 10. W dniu 14 czerwca 2018r. zorganizowano II Piknik  Naukowy na terenie Bacówki w Marcówce dla 314 uczniów i 34 nauczycieli z Gminy Zembrzyce biorących udział w projekcie pn.” Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce”. Piknik był  jednym z zadań końcowych projektu.
 11. W ramach konkursu złożono wniosek o dofinansowanie zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami  setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – programu pn. „Niepodległa”  dla 4 szkół z Gminy Zembrzyce. Wartość wniosku 50.000 zł, wkład własny Gminy to 20%.
 12.  W dniach od  18 do 22 czerwca 2018 r. gmina poprzez Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach wypłaciła dla 84 uczniów II cześć pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 51 198 zł.
 13.  Podpisano umowę z WFOŚiGW na organizację Zielonej Szkoły.
 14.  Podpisano umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację projektu „Aktywna Tablica”.
 15.  W dniach 21 i 22 czerwca 2018 roku Gmina Zembrzyce uczestniczyła w Powiatowych Ćwiczeniach Obronnych pt. „Leskowiec 2018”.
 16.  W dniach 18,19 i 20 czerwca 2018 roku  zorganizowany został wyjazd dla 401 uczniów  gminnych szkół do Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze – ENERGYLANDIA, pobyt był sfinansowany z budżetu gminy.
 17.  Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami na temat projektu uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie statutów Sołectw Gminy Zembrzyce.
 18.  Przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy.
 19.  W dniu 24 czerwca 2018 r. zorganizowane zostało Święto Gminy Zembrzyce połączone z prezentacjami poszczególnych sołectw, występami dzieci  i młodzieży, a także licznymi atrakcjami dla uczestników.
 20.  W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył m.in.  w:

- Zebraniach Wiejskich we wszystkich Sołectwach Gminy Zembrzyce;

- Imprezie sportowej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Marcówce pn. „Polska Biega”;

- Akademiach z okazji zakończenia roku szkolnego;

- Uroczystym podpisaniu Listu Intencyjnego w sprawie wsparcia działań na rzecz Projektu Małopolski Tele-Anioł.


 

 

  

 

 

Dodano w dziale Aktualności 237 dni temu