Centrum Zdrowia i Psychoprofilaktyki „Wincentego a Paulo”

Informujemy, że od 10.08.2012 r. rozpoczęło swoją działalność w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia Centrum Zdrowia i Psychoprofilaktyki „Wincentego a Paulo” w Budzowie.

Poradnia udziela świadczeń w ramach ubezpieczenia świadczeniobiorcy w formie wizyt domowych dla osób chorujących na zaburzenia psychiczne, w szczególności tych chorych, których stan psychiczny uniemożliwia korzystanie z ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego w Poradni Zdrowia Psychicznego, a nie wymagają leczenia szpitalnego w Oddziale Psychiatrii.

Centrum zapewnia opiekę, leczenie oraz rehabilitację pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych – w trybie leczenia domowego (wizyt domowych).

Dane teleadresowe:

Centrum Zdrowia i Psychoprofilaktyki „Wincentego a Paulo”
34-21 Budzów 460
tel. 601 429 980

Dodano w dziale Ogólne 2871 dni temu