PROGRAM 500+ NABÓR WNIOSKÓW

INFORMACJA

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017  rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa do zasiłków rodzinnych, świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018.

 Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można pobrać i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godz. od 7:00 do 15:00

W okresie zasiłkowym 2017/2018 obowiązują dochody za 2016 r.

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM- dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające rodzinę do otrzymania świadczeń są następujące:

Zasiłek  rodzinny -674,00 zł / 764,00 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego,

Fundusz alimentacyjny – 725,00 zł

Świadczenie wychowawcze w przypadku ubiegania się na pierwsze dziecko  800,00 zł / 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego

Ważne! Od 1 sierpnia obowiązywać będą nowe formularze wniosków.

Od 1 sierpnia 2017 roku wchodzą w życie zmiany do ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone przez Sejm w świadczeniach dla rodzin to:

Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Nowe przepisy dotyczące utraty i uzyskania dochodu będą obowiązywały przy ustalaniu dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.   Więcej informacji na temat świadczeń można uzyskać w GOPS Zembrzyce pod numerem telefonu 33 8746400.

Szczegółowe informacje na stronie GOPS Zembrzyce www.gopszembrzyce.pl

Równocześnie informujemy, że od 22 sierpnia do końca września wydłużony zostanie czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach, który we wtorki będzie czynny w godzinach od 7:00 do 17:00.

Do pobrania

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - - Pobierz »
  Rozmiar: 4.28 MB
 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach - - Pobierz »
  Rozmiar: 99.39 KB
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego - - Pobierz »
  Rozmiar: 84.57 KB
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie - - Pobierz »
  Rozmiar: 85.22 KB
Dodano w dziale Aktualności 344 dni temu