Promocja działań projektowych – „Aktywni i samodzielni na rynku pracy”

Jesteś osobą 30+ ? Szukasz pracy?

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie  aktywizacyjnym „AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY ”.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2022 na terenie następujących powiatów: olkuskiego, wadowickiego, suskiego, chrzanowskiego, limanowskiego, tatrzańskiego, oświęcimskiego, brzeskiego, wielickiego, proszowickiego,

W ramach projektu objętych wsparciem będzie 140 osób, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), którym zapewnimy kompleksowe wsparcie specjalistyczne, przyczyniające się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:

  •  Indywidualne wsparcie zawodowe- pośrednictwo pracy
  •  Pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha
  •  Szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium
  •  Płatne staże zawodowe
  •  Zatrudnienie wspomagane przy wsparciu trenera zatrudnienia wspieranego
  •  Opiekę nad osobami zależnymi
  •  Doradztwo informatyczne, szkolenia komputerowe ECDL
  •  Zwrot kosztów dojazdu

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR

KRAKÓW

BRZESKO

OŚWIĘCIM

WADOWICE

tel. 12-4187763

12-4187767

as.krakow@kolping.pl

 

tel. 512-718-654

12-4187781

as.brzesko@kolping.pl

tel. 512-718-056

12-4187782

as.oswiecim@kolping.pl

tel. 512-718-298

12-4187783

as.wadowice@kolping.pl

ul. Żułowska 51

31-436 Kraków

Ul. Głowackiego 26

32-800 Brzesko

ul. 11-go Listopada 3F/1

32-600 Oświęcim

Ul. Sienkiewicza 7

34-100 Wadowice

Udział w projekcie AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY

jest bezpłatny!

Projekt  „ Aktywni i samodzielni na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”

 

Dodano w dziale Aktualności 17 dni temu