Ostrzeżenie hydrologiczne

WOJEWÓDZKIE CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

Kraków, dnia 7 lipca 2012 r.

WB-I.6331.1.90.2012

 

    POWIATOWE – MIEJSKIE

                                CENTRA  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

Ostrzeżenie hydrologiczne

 

Nazwa biura SHO Kraków BPH O/Kraków IMGW PIB
Zjawisko/stopień zagrożenia wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Obszar Rejon hydrologiczny małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 14:00 dnia 06.07.2012 do godz. 12:00 dnia 09.07.2012
Przebieg W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym na dopływach Wisły, możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wody na granicy stanów średnich i wysokich, a lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Agnieszka Malota
Godzina i data wydania 07.07.2012 – godz. 11:01
SMS IMGW PIB OSTRZEGA:WEZB.Z PRZEKR.ST.OSTRZ./2 rejon hydrologiczny iva od14:00/07.07.do12:00/09.07.2012 wz.st.wody na gran. st.sredn.i wys.lok.moz.przekr.st.ostrz.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i  ostrzegawczych  oraz powiadomienie gmin, służb, straży i instytucji na  podległym  terenie.

O zaistniałych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody  Małopolskiego.

 

Tel.   12:   392-13-00,  421-16-44.

Fax.  12:   422-72-08,  392-19-98.

E-mail: czk@malopolska.uw.gov.pl

WOJEWÓDZKIE  CENTRUM ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

 

Marek Szylar

Dodano w dziale Ogólne 2830 dni temu