Bezpłatne usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Zembrzyce w 2020 roku

Kolejny rok mieszkańcy Gminy Zembrzyce mogą korzystać z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych,  wykonywanych w Domu Wczasowo Rehabilitacyjnym w Zembrzycach,  prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W 2020 roku Wójt Gminy Zembrzyce przyznał na realizację tego zadania dotację w wysokości 30 000 zł.

Usługi są świadczone w godzinach od 8:00 do 13:00. By skorzystać z tych świadczeń należy mieć skierowanie od lekarza i umówić się na termin. Zakres świadczonych usług to różnorodne zabiegi dostosowane do indywidualnych schorzeń i potrzeb danego pacjenta, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii typu: lampa sollux, pole elektromagnetyczne, laser, jonoforeza, prądy diadynamiczne, TENS, prądy Trąberta, prądy Kotz’a, galwanizacja, masaż wirowy, masaż aguavibratorem, prądy interferencyjne, inhalacje, rotor kończyn górnych, cykloergometr rowerowy, elektrostymulacja przeciw bólowa. Rehabilitacja wykonywana jest przez wykwalifikowany personel Caritas. Jakość i dostępność usług sprawia, że cieszą się stale dużym zainteresowaniem.

Dodano w dziale Aktualności 90 dni temu