Ostrzeżenie meteorologiczne – burze

Wojewódzkie

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

Kraków, dnia 9 lipca 2012 r.

WB-I.6331.1.93.2012

 

wg rozdzielnika

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 75

Nazwa biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze / 1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 09.07.2012 do godz. 22:00 dnia 09.07.2012
Przebieg Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 60 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Adam Michniewski
Godzina i data wydania godz. 11:58 dnia 09.07.2012
SMS IMGW PIB OSTRZEGA: BURZE/1 woj. malopolskie od 13:00/09.07 do 22:00/09.07.2012 burze, deszcz 30 mm, porywy 60 km/h
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej
z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl

Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

insp. Roman Czapkowski

Dodano w dziale Ogólne 2830 dni temu