Zakup zestawów do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców gminy Zembrzyce.

 

Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zembrzyce, utworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce, poprzez zakup zestawów do selektywnej zbiórki odpadów.

Projekt był realizowany w ramach działania 321 ” Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Zakup objęty był dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012r. Mieszkańcy Gminy Zembrzyce otrzymali nieodpłatne zestawy składające się z pojemnika 120 l i stojaka na worki do segregacji odpadów. Projekt był zrealizowany w 2012 roku w celu zachęcenia mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów i przygotowania do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami w 2013 r.

Wartość projektu – 151 905 zł

Dofinansowanie PROW oś 3 – 61 750 zł

Dodano w dziale Zrealizowane 2084 dni temu