Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Działka ewidencyjna nr 1282/6, obręb Tarnawa Dolna , KR1B/00034150/4

 1. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia nieruchomości – 1477  m2
 2. Opis nieruchomości: Działka ewidencyjna nr 1282/6, położona w obrębie 0003 Tarnawa Dolna, gmina Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie. Działka zgodnie z ewidencją gruntów ma powierzchnię 0,1477 ha tj. 1477 m2. Działka znajduje się w strefie pośredniej wsi, w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz działek niezabudowanych. W pobliżu działki znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz szkoła. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dojazd możliwy jedynie poprzez działki sąsiednie. Teren działki równy, suchy. Działka niezabudowana, nieuzbrojona.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  UP1 – tereny usług publicznych. Planuje się zagospodarować teren na potrzeby rozwoju turystyki i rekreacji.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości: 2021 rok.
 5. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 8. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 9. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 10. Informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie: umowa użyczenia na okres 6 lat, działalność związana z rozwojem turystyki i rekreacji.
 11. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Działka ewidencyjna nr 732, obręb Tarnawa Górna , KR1B/00029121/4

 1. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia nieruchomości – 1464  m2
 2. Opis nieruchomości: Działka ewidencyjna nr 732, położona w obrębie 0004 Tarnawa Górna, gmina Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie. Działka zgodnie z ewidencją gruntów ma powierzchnię 0,1464 ha tj. 1464 m2. Działka znajduje się na obrzeżach wsi, w sąsiedztwie budynku świetlicy. Bezpośrednio do działki przylega teren placu zabaw. Brak bezpośredniego dojazdu do działki, dojazd możliwy jedynie poprzez działki sąsiednie. Teren działki równy, suchy. Działka niezabudowana, nieuzbrojona.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz częściowo KDW – tereny dróg wewnętrznych. Planuje się zagospodarować teren na potrzeby rozwoju turystyki i rekreacji.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości: 2021 rok.
 5. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 8. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 9. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 10. Informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie: umowa użyczenia na okres 6 lat, działalność związana z rozwojem turystyki i rekreacji.
 11. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Dodano w dziale Aktualności 103 dni temu