WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal w budynku nr 541 w Zembrzycach, zlokalizowanym na działce nr ewid. 461/10, KR1B/00038863/3

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia lokalu – 66  m2

 1. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy o powierzchni 66 m2, mieszczący się na pierwszym piętrze budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach, adres: 34-210 Zembrzyce 541.

Budynek, w którym znajduje się lokal położony jest w centralnej części wsi,
w pobliżu Urzędu Gminy Zembrzyce i Centrum Rekreacji i Wypoczynku na Potokiem Paleczka.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  UP2 – tereny usług o charakterze publicznym.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: lokal jest już zagospodarowany.
 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie:

            umowa użyczenia na okres 3 lat,

            działalność Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.

      12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej
prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego
spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni
od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal w budynku nr 540 w Zembrzycach, zlokalizowanym na działce nr ewid. 461/12, KR1B/00038863/3

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia lokalu – 60,6  m2

 1. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy, składający się z 7 pomieszczeń o łącznej powierzchni 60,6 m2, mieszczący się na parterze budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach, adres: 34-210 Zembrzyce 540. Lokal posiada odrębne wejście.

Budynek, w którym znajduje się lokal położony jest w centralnej części wsi,
w pobliżu Przychodni Zdrowia i Centrum Rekreacji i Wypoczynku na Potokiem Paleczka.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  UP2 – tereny usług o charakterze publicznym.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: lokal jest już zagospodarowany.
 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie:

            umowa użyczenia na okres 3 lat,

            działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.

      12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej
prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego
spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni
od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal w budynku nr 540 w Zembrzycach, zlokalizowanym na działce nr ewid. 461/12, KR1B/00038863/3

 1. Powierzchnia nieruchomości:

powierzchnia lokalu – 21,1  m2

 1. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy, składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni 21,1 m2, mieszczący się na pierwszym piętrze budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach, adres: 34-210 Zembrzyce 540.

Budynek, w którym znajduje się lokal położony jest w centralnej części wsi,
w pobliżu Przychodni Zdrowia i Centrum Rekreacji i Wypoczynku na Potokiem Paleczka.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  UP2 – tereny usług o charakterze publicznym.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: lokal jest już zagospodarowany.
 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie:

            umowa użyczenia na okres 3 lat,

            działalność Gminnego Centrum Obsługi Szkół  w Zembrzycach.

      12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej
prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego
spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni
od dnia wywieszenia wykazu.

 

Dodano w dziale Aktualności 46 dni temu