Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Do konkursu przystąpiły 4 organizacje tj.:

1)      1 Stowarzyszenie Muzyczne „Śleszowice”
2)      Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”
3)      Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce
4)      Fundacja Nowoczesny Konin

Ad. 1)
Oferta złożona przez 1 Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji  w kwocie 10.000 zł.
W związku z tym postanowiono przyznać dotację w kwocie 10.000 zł.

Ad. 2)
Oferta złożona przez Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji  w kwocie 5.000 zł.
W związku z tym postanowiono przyznać dotację w kwocie 5.000 zł.

Ad. 3)
Oferta złożona przez Orkiestrę Dętą „Rytm” Zembrzyce spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji  w kwocie 10.000 zł.
W związku z tym postanowiono przyznać dotację w kwocie 10.000 zł.

Ad. 4)
Oferta złożona przez Fundację Nowoczesny Konin wpłynęła w dniu 28.12.2018 r. o godzinie 12:38, a więc po terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.
W związku z powyższym oferta z powodu błędów formalnych nie mogła podlegać ocenie
i została odrzucona.

 

Dodano w dziale Aktualności 229 dni temu