Zaproszenie do składania propozycji projektów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z ogłoszonym konkursem w dniu 01 czerwca 2012 r. na wybór Lokalnej
Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w zakresie
dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
prosimy o zgłaszanie propozycji nowych projektów, które moglibyśmy wpisać do projektu
Lokalnej Strategii Rozwoju Podbabiogórza.
Propozycje nowych projektów prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie „Karty
projektu”, będącej pomysłem na nowe nierealizowane dotąd działania, które przyczynią się do
poprawy jakości życia na terenie wszystkich siedmiu gmin tj. Budzów, Bystra-Sidzina,
Jordanów, Maków Podhalański, Zembrzyce, Zawoja, Stryszawa.
Zapraszamy do wypełnienia karty projektu (w załączeniu), która będzie podstawą do
opracowania projektu ewentualnych zmian kierunków i założeń Lokalnej Strategii Rozwoju
„Podbabiogórza”.
Wypełnione „Karty projektu” prosimy o przesyłanie faksem, e-mailem lub osobiście
do dnia 20 czerwca 2012 roku (od poniedziałku do piątku w godz. 8˚˚- 16 ˚˚).

 

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Danuta Kawa

Do Pobrania :


Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Podbabiogórze”
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
Fax: /033/874-41-72
e-mail: podbabiogorze@op.pl

Dodano w dziale Aktualności , Komunikaty i Ogłoszenia 2981 dni temu