Drukuj

Obwieszczenia

Tytuł Opublikowano
Obwieszczenie Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 08.11.2021r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 8.11.2021 13:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 08.11.2021r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 8.11.2021 13:52
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce 4.11.2021 14:46
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna 4.11.2021 14:43
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice 4.11.2021 14:38
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna 4.11.2021 14:31
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna, wsi Śleszowice, wsi Tarnawa Dolna 28.10.2021 11:17
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce 28.10.2021 11:07
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZEMBRZYCE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce 15.04.2021 08:00
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZEMBRZYCE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI TARNAWA DOLNA 8.04.2021 11:00