Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce

Treść w załącznikach:

pdfProjekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce - Tom 2847.09 KB

jpguwarunkowania-rysunek.jpg126.72 MB

jpgkierunki-rysunek.jpg101.38 MB

pdfProjekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce - Tom 11.06 MB