Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice

Treść w załącznikach:

pdfProjekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice332.18 KB

pdfZałącznik nr 1/SL.11.74 MB

pdfZałącznik nr 1/SL.22.14 MB

pdfZałącznik nr 1/SL.31.75 MB

pdfZałącznik nr 1/SL.43 MB

pdfZałącznik nr 1/SL.51.8 MB

pdfZałącznik nr 1/SL.61.25 MB

pdfZałącznik nr 1/SL.71.44 MB

pdfZałącznik nr 1/SL.81.71 MB