Print

Activity reports

×There is no translation available.Zembrzyce, dnia 30 grudnia 2021 roku Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce W okresie od 20 grudnia 2021 do 30 grudnia 2021 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące...

×There is no translation available.Zembrzyce, dnia 20 grudnia 2021 roku Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce W okresie od 24 listopada do 20 grudnia 2021 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące...

×There is no translation available.W okresie od 13 października do 23 listopada 2021rokuwykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania: 1. W ramach I naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Gmina...

×There is no translation available.Zembrzyce, dnia 13 października 2021 roku Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce W okresie od 02 września do 13 października 2021roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące...

×There is no translation available.W okresie od dnia 22 czerwca do 1 września 2021 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania: 1. Podpisano umowy na : - budowę dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych...

×There is no translation available.Zembrzyce, dnia 22 czerwca 2021 roku    Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce W okresie od 27 maja do 22 czerwca 2021 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące...