Zarządzenia Wójta Gminy Zembrzyce

Zarządzenia wójta  znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.malopolska.pl/ugzembrzyce/Article/id,204621.html